Over onze club

VAS is opgericht op 19 september 1822 als het ‘Amsterdamsch Schaakgenootschap’ en na enkele splitsingen en fusies in 1878 omgedoopt tot ‘Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap’. We staan open voor schakers van alle niveaus en alle leeftijden

Bestuur

 • Voorzitter: Remy Hakvoort (remy.hakvoort@gmail.com)
 • Secretaris: Elco Hakvoort
 • Penningmeester: Jos ten Hacken
 • Wedstrijdleider intern: Niels van Dam
 • Wedstrijdleider extern: Jan Roebers

Andere functies:

 • Jeugdleider: Samuel Cohn
 • Materiaalcommissaris: Han Dijselbloem
 • Ledenadministratie: Tjoe Liong Kwee
 • Kascommissie: Robbert ter Hart & Tom Prent
 • Vertrouwenscontactpersoon: Tom Prent

VAS is een vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Volgens onze statuten heeft de vereniging tot doel “de beoefening van de schaaksport te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden”. Zie ook ons huishoudelijk reglement

Contact

zie ons contactformulier.

Adres

Cygnus Gymnasium, Vrolikstraat 8, 1091 VG Amsterdam. OV: uitstappen op metrostation Wibautstraat, zijde Vrolikstraat

Clubavond

Jeugd: 18.45 – 20.15 uur
Volwassenen: 20.15 – 23.45 uur

Lid worden

Zie het lidmaatschapsformulier.

Schaakcursussen voor beginners

We bieden schaakcursussen aan voor (volwassen) beginners, zie voor nadere informatie het bericht op de site. We hebben een actieve jeugdcommissie en veel jeugdleden die van onze gediplomeerde vrijwilligers jeugdschaakles krijgen.

Schema schaakcompetities

 • Donderdag 20-23.30 uur: VAS11 t/m 5: (externe) SGA-competitie (thuis)
 • Donderdag 20-23.30 uur: interne clubcompetities
 • Zaterdag: (externe) KNSB-competitie

VAS-leden eind 19e eeuw. De zittende schaker met de best gepoetste schoenen links in beeld is ons erelid Henry Bird, een illustere Britse schaker en schaakschrijver uit de 19e eeuw. De anderen van links naar rechts: VAS-voorzitter Mohr, de Nederlandse schaakgrootmeester Rudolf Loman en de Amsterdamse topschaker J.Pinédo.

Beknopte geschiedenis

1822: Oprichting van het Amsterdams Schaakgenootschap (ASG);.1843: Deel leden van het ASG richten Philidor op; 1855: Fusie ASG en Philidor; 1856 La Bourdonnais wordt opgericht; 1873: Weer splitsing binnen het ASG, Het Nieuw Amsterdamsch Schaakgenootschap wordt opgericht; 1878: Fusie tot het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap; 1889: VAS organiseert eerste internationale schaaktoernooi.

Het archief van ons clubblad bevindt zich in het Nationaal Archief. Tegenwoordig is vooral deze website ons clubblad. 

Dirk Goes heeft op de website van de Regionale Schaakbond Groot-Amsterdam een interessant artikel geplaatst over de oprichtingsgeschiedenis van het VAS.

Ereleden VAS

Schaker en schaakschrijver Henry Bird (1829-1908); Jonkheer Dirk van Foreest (1862-1956); Jonkheer Arnold van Foreest (1863-1954); Dr. Emanuel Lasker (wereldkampioen 1895 – 1921); Louis Gans, auteur “Het schaakspel. beschouwingen over het spel en zijn voornaamste beoefenaars” uit 1923; schaakschrijver en vice-wereldkampioen Isidor Gunsberg (1854-1930) de Amsterdamse internationaal schaakmeester Abraham Speijer (1873-1956); C. Tinholt (voorzitter 1899 – 1901 en 1909 – 1914); Mr. Max Levenbach (voorzitter 1915 – 1927); Dr. Max Euwe (wereldkampioen 1935 – 1937) en zijn vrouw Caro Bergman-Euwe;  A. Gräve; J.F. Pilger (penningmeester 1917 – 1927); E. van Dien (secretaris en schenker van de Van Dien-beker); J. Rotgans; Wim Wolthuis; Rob van Dongen.