Lid worden?

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Je kunt altijd tussendoor lid worden. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor schaakcursussen na de zomervakantie en na de kerstvakantie. Lid worden is simpel via het online formulier hieronder.

Als je toch nog twijfelt, kom langs en maak een praatje. Doen we graag. VAS is sociaal en gezellig.

Als lid van VAS ben je meteen ook lid van:

  • de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB)
  • de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA)
  • de Fédération Internationale des Échecs (FIDE).

Je kunt deelnemen aan toernooien en krijgt een rating. Al onze VAS-leden mogen meedoen aan de interne clubcompetitie (elke donderdag) en de externe teamcompetities (regionaal van de SGA en landelijk van de KNSB).

Verder organiseren we leuke evenementen en wedstrijden voor onze leden, trainingen en lezingen.

Contributie dit seizoen

Senioren (leden boven de 20) € 130
Leden met stadspas/65+ € 105
Studenten (stuur uw studentnummer of bewijs van inschrijving op) €   95
Dubbelleden (al lid bij een andere club) €   95
Jeugd €   87,50
Jeugd met stadspas €   70
Jeugd dubbellid (al lid bij een andere club) €   50

Graag overmaken naar IBAN: NL98INGB0000349105 ten name van Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap o.v.v. voornaam en achternaam.

We zijn een vrijwilligersclub zonder winstoogmerk. Het grootste gedeelte van de contributie gaat KNSB/SGA en van het overige betalen we de huur voor onze mooie, centraal gelegen locatie.

We doen alles samen. We zijn blij met vrijwilligers die opruimen, een keer een bardienst draaien, een training geven, jeugd begeleiden. Help mee! Zonder jou en andere vrijwilligers bestaat er geen club.

Jeugdlidmaatschap

We hebben ieder jaar veel instroom. Kinderen kunnen als er plaats is beginnen direct na de zomervakantie en in januari. Jouw kind krijgt les van ons. Je kind moet weten welke zetten een schaakstuk kan doen, maar meer niet.

Aanmelding vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Tot op heden konden we alles aan, maar soms hebben we een ledenstop als we meer aanmeldingen hebben dan schaaklesgevers. Dus wacht niet te lang met aanmelden, anders is de plek misschien al weg. We zoeken trouwens ieder jaar weer ouders die een beginnersklasje willen begeleiden. Meer dan enthousiasme en basiskennis is daarvoor niet nodig, we hebben lesmateriaal.

Van nieuwe jeugdleden vragen we dat ze de loop van de stukken al beheersen.

Lidmaatschapsformulier

Opzegging lidmaatschap

Opzeggen kan via het gewone contactformulier onder vermelding van ‘Opzegging’. Belangrijk: als je na 1 september opzegt, bent je de volledige contributie verschuldigd voor het nieuwe, daaropvolgende jaar, 1 september – 31 augustus.