Lid worden

Nieuwe seniorenleden vullen eenvoudig het online formulier in. Voor hen gelden geen restricties. Nieuwe jeugdleden: er is momenteel een ledenstop. Wil je op de wachtlijst, stuur dan een mail naar vasjeugd@gmail.com. Geef naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en schaakniveau door. Wij nodigen het kind wanneer er plek is uit om 2 keer vrijblijvend te komen kijken. Daarna kan het kind kiezen of het lid wil worden (en kan het online formulier hieronder worden ingevuld). Er zijn twee instroommomenten: het begin van de eerste cyclus (direct na de zomervakantie) en het begin van de tweede cyclus (eind januari / begin februari). Kinderen van ouders die stappentraining willen geven krijgen voorrang. (Het aantal vrijwilligers dat training wil geven is namelijk bepalend voor het aantal jeugdleden dat we kunnen aannemen.) Van nieuwe jeugdleden vragen we dat ze de loop van de stukken al beheersen. Contributie:
Senioren € 130
Leden met stadspas 65+ € 105
Studenten €   95
Dubbelleden €   95
Jeugd €   87,50
Jeugd met stadspas €   70
Jeugd dubbellid €   50
Te voldoen op IBAN NL98INGB0000349105 ten name van Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap.