Bestuursvoorstel: Corona Contributie Compensatie 2021-2022

Het zal niemand zijn ontgaan dat het afgelopen seizoen helaas anders was dan gebruikelijk. Hoewel we als vereniging hebben geprobeerd om, bij uitblijven van fysieke clubavonden als gevolg van de corona beperkingen, alternatieven te bieden in de vorm van online trainingen en competities, etc, meent het bestuur dat onze leden recht hebben op een vorm compensatie. Temeer omdat niet iedereen van de online activiteiten gebruik heeft gemaakt.

Het bestuur zal daarom het volgende voorstel indienen tijdens de Algemene Ledenvergadering in september:

Voorstel Contributiekorting 2021/2022

Seniorenleden kunnen optioneel gebruik maken van een eenmalige korting op de contributie voor het komend seizoen. De korting is een bedrag van € 36,44 ( twee keer onze oprichtingsdatum 1822)

Jeugdleden kunnen optioneel gebruik maken van een eenmalige korting op de contributie voor het komend seizoen. De korting is een bedrag van € 18,22. (onze oprichtingsdatum)

De korting op de contributie voor het komende seizoen is facultatief en van toepassing op de voor het lid geldende contributie en geldt niet voor nieuwe leden.

Verdere details worden te zijner tijd uitgewerkt.

Pas definitief na de Ledenvergadering

Zowel het voorstel alsmede de contributies dienen beiden nog voorgelegd aan en geaccepteerd te worden door de Algemene Ledenvergadering en zijn dus nog niet definitief.

Het bestuur vond het echter belangrijk om aan de leden te laten weten dat het niet voorbij gaat aan de schade van de corona beperkingen op het afgelopen schaakseizoen en het onvermogen om als vereniging een volwaardige VAS ervaring te bieden.

het Bestuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *