Competitiegroepen en lesgroepen jeugd

p1310128
Onder de kopjes “Interne” en “Training” bij ” Jeugd” staan nu de Interne Competie-indelingen en een lijst van de leerlingen per stappengroep. Als je er niet bij staat, je naam verkeerd gespeld is of iets anders, geef dat even door.
Zwaan