Partij verloren (De 36)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er 36 leden van VAS omgekomen. Elk van hen krijgt een pagina op deze website, met een verzameling van beschikbare informatie en waar mogelijk een schaakpartij. Zo leeft men voort.

De Koninklijke Nederlandse Schaakbond heeft in 1947 een bijzonder gedenkboek uitgegeven met de namen en een korte beschrijving van omgekomen leden van schaakverenigingen uit heel Nederland:”Partij verloren… Gedenkboek ter herinnering aan de schakers in Nederland, die tijdens de bezetting zijn omgekomen.

Dit boek is niet makkelijk te vinden. Tot voor kort werd een digitale uitgave gebruikt als een van de bronnen bij het project ‘de 36’. Inmiddels (zie foto) wordt een origineel exemplaar gebruikt. Zoals gezegd verscheen het twee jaar na de bevrijding. Het boek is vervaardigd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, onder redactie van L.G. Eggink en W.A.T. Schelfhout (bekend bij VAS als WATS) en is uitgegeven bij Joachimsthal in Amsterdam. In het boek wordt een opsomming gegeven van alle leden van lokale schaakverenigingen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen. In totaal worden 240 namen genoemd (joods en niet-joods), waarbij meestal een korte vermelding is opgenomen over het lidmaatschap en bijzondere verdiensten. In het onderzoek naar ‘de 36’ is al gebleken dat niet alle informatie accuraat is en voor de betreffende personen gecorrigeerd in ons overzicht.

Elke maand wordt een een nieuwe pagina toegevoegd, op alfabetische volgorde. Inmiddels zijn van deze leden pagina’s gepubliceerd:

  1. Bernard Wolff Beffie
  2. Alexander Booleman
  3. Carel Carsten
  4. Jacob Jozef Cauveren
  5. Samuel Coppenhagen
  6. Alfred Elzas
  7. Benjamin Frank
  8. Hijman Frankvoorder
  9. Meyer Frederikstadt
  10. Abraham Gobits

Er wordt gebruik gemaakt van diverse bronnen bij het opstellen van de artikelen over de 36, zoals de cartotheek en het boek ‘Partij Verloren’. Indien er aanvullingen of correcties op de betreffende artikelen zijn, neem dan contact met mij op via lode.broekman@gmail.com.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *